Przejdź do treści

O Fundacji

                                                                                                   Świętokrzyska Fundacja Rozwoju Społecznego działa od 2014 roku (do lipca 2023 roku pod nazwą Fundacja Instytut Rozwoju Rynku). W tym czasie podejmowała szereg zadań o charakterze edukacyjnym, pomocowym, profilaktycznym i kulturalnym. Współpracowała z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kościelnymi oraz przedsiębiorcami. Prowadziła działalność nieodpłatną, odpłatną oraz gospodarczą, z której środki przekazywane były na cele statutowe. Angażowała się w sprawy społeczne współorganizując akcje charytatywne m.in. na rzecz chorych dzieci, osób niepełnosprawnych i ubogich, ofiar wojny w Ukrainie, osób dotkniętych przez pandemię.

W ostatnich 3 latach działalności Fundacji zrealizowała m.in. następujące projekty „Na tropie wakacji” oraz „Wakacyjne veto wobec przemocy, alkoholu i narkotyków” – półkolonie dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym; „Organizacja czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kielce w klubach sportowych, świetlicach, organizacjach pozarządowych: „Życie to nie teatr – profilaktyka uzależnień” oraz „Przestrzeń dla pasji”. „Pomoc na wyciągnięcie ręki” – wsparcie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, ograniczenie szkodliwych skutków spożywania alkoholu oraz zwiększenie świadomości na temat choroby alkoholowej poprzez realizację warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz prowadzenie punktu pomocy psychologicznej w świetlicy w Bęczkowie”; „Sprawność z dostawą do domu- rehabilitacja osób niepełnosprawnych w czasie pandemii”, „Mamy apetyt na zdrowie – przeciwdziałanie występowaniu i niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych i społecznych wśród matek z powiatów kieleckiego i opatowskiego, „Kolorowe ferie dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, brazylijskim karnawałem i warsztatami artystycznymi – zima 2022”. Od marca do czerwca 2022 roku Fundacja realizowała zadanie „Językowa świetlica artystyczno-sportowa dla dzieci i młodzieży z Ukrainy”. W placówce prowadzonej przez organizację bezpieczną przystań znalazło ponad 30 uchodźców wojennych, dla których zostały zrealizowane następujące działania: kurs języka polskiego, zajęcia artystyczne i sportowe, wsparcie rzeczowe i finansowe, spotkania i wycieczki integracyjne, koncerty charytatywne, pomoc w aktywizacji zawodowej osób dorosłych, tłumaczenia, doradztwo itp.

 

Od maja 2021 roku Fundacja prowadzi Sklep Twój Patron z upominkami okolicznościowymi. Proces tworzenia produktu prowadzą zatrudnieni w fundacji pracownicy. Od września 2021 roku organizacja prowadzi Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne Hakuna Matata w lokalu przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach, gdzie realizuje cele edukacyjne, profilaktyczne i rehabilitacyjne. W placówce realizowane są następujące działania: szkoła językowa, warsztaty artystyczne, taneczne, spotkania profilaktyczne oraz psychoterapia, zajęcia ruchowe, terapia manualna, logopedia, integracja sensoryczna, spotkania integracyjne dla społeczności lokalnej i wiele innych działań. Zatrudnienie w organizacji znalazły osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Obecnie zatrudniona jest kadra polska i ukraińska.

                                                                                                                  Fundacja posiada status przedsiębiorstwa społecznego i realizuje usługi społeczne. Rozwijamy działalność statutową i gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na cele społeczne.

Nasza organizacja przez 9 lat działalności dała się poznać wśród lokalnych instytucji i organizacji, z którymi współpracowała jako partner profesjonalny, rzetelny, dotrzymujący terminów i ustaleń.

Świętokrzyska Fundacja Rozwoju Społecznego realizując postawione cele podąża drogą wyznaczoną przez podstawowe wartości moralne, a przewodniczy tej wędrówce Bóg.